Róma legszebb terén 420 éve végezte ki az inkvizíció Giordano Brunót

2020. február 17.

print Hetedhétország.hu

Róma legszebb terén 420 éve végezte ki az inkvizíció Giordano Brunót

1600. február 17-én Róma legrégebbi piacán a Campo de' Fiorin, ahol ma friss gyümölcsöket, zöldségeket, sajtokat, húsokat és virágokat vásárolhatunk, végezték ki Giordano Brunót.A téren több kivégzést is tartottak, itt állította máglyára az inkvizíció az olasz filozófust és dominikánus szerzetest, Giordano Brunót 1600. február 17-én. Giordano Bruno máglyahalálának helyén ma a tudós 1889-ben felállított szobra áll, amely Ettore Ferrari alkotása. A szobor felirata: "Brunónak állította az általa megálmodott évszázad, ott, ahol máglyája égett."

Giordano Bruno olasz reneszánsz filozófus, író, drámaíró, költő 1548-ban született egy Nápoly közelében fekvő kisvárosban, Nolában. Bölcsészetet, logikát és filozófiát tanult, majd belépett a dominikánus rendbe. Már fiatalon "problémásnak" bizonyult, mert teológiai tanulmányai során kétségeket fogalmazott meg többek között a Szentháromság-tannal kapcsolatban. 1572-ben mégis pappá szentelték, három évvel később pedig teológiai doktori címet kapott. 1576-ban a rendet odahagyva menekülnie kellett, a következő évtizedben bebolyongta Európát. Genfben nyomdászként dolgozott, de a kálvinisták is kiközösítették, akárcsak később a németországi evangélikusok. III. Henrik francia király támogatásának köszönhetően tanított a toulouse-i, wittenbergi és párizsi egyetemen, Londonban Kopernikusz elméletét hirdette a Föld mozgásáról, és mnemotechnikai rendszert dolgozott ki, miközben fáradhatatlanul írta verseit, értekezéseit, filozófiai tanulmányait.

1591-ben meghívták Velencébe, de házigazdája nem kapta meg tőle a remélt "titkos tudást", ezért feljelentette az inkvizíciónál. Rómába vitték, ahol megkezdődött a per, amely a bizonyítékok összegyűjtésének nehézsége és a szerteágazó vádpontok miatt hét éven át húzódott. Az ellene felhozott vádak között szerepeltek teológiai természetűek - istenkáromlás, eretnekség, mágia, jóslás gyakorlása - és filozófiai tételeit is tévesnek minősítették. Bruno ugyanis elvetette a "kettős igazság" elvét, és a tudomány kizárólagosságát hirdette. Panteista volt, azaz nem ismerte el a természet felett álló istent, a legfelső lényt magával a természettel azonosította.

Az az állítása is felháborodást keltett, hogy a végtelen világegyetem középpontja nem a Föld, a számtalan miénkhez hasonló világ között akadnak más lakott égitestek is. A lélekvándorlásban is hitt. Hiába védekezett azzal, hogy nézetei inkább filozófiai, semmint teológiai jellegűek, hiába érvelt amellett, hogy nézetei összeegyeztethetők Istennel és a teremtés keresztény felfogásával. Tanainak teljes visszavonására nem volt hajlandó, ezért végül VIII. Kelemen pápa jóváhagyásával nem filozófiai, hanem teológiai tévedései miatt (Krisztust nem Istennek, csak ügyes mágusnak tartotta, felfogása szerint a Szentlélek a világ lelke stb.) találták bűnösnek, és átadták a világi igazságszolgáltatásnak. "Ti talán jobban féltek kimondani rám az ítéletet, mint én meghallgatni azt" - vágta bírái szemébe.

A római Campo de Fiorin rakták meg a máglyát, Bruno nyelvét a kivégzés előtt kivágták, hogy ne szólhasson a tömeghez. Az elébe tartott kereszttől elfordult, a lángok kialvása után hamvait a Tiberis folyóba szórták. Írásai indexre kerültek, és 1965-ig ott is maradtak, és mivel ma is érvényes teológiai dogmákat tagadott, rehabilitálni sem rehabilitálták.

Kivégzése 400. évfordulóján a katolikus egyház "mély sajnálatának" adott hangot a "szomorú epizód" miatt, fenntartva, hogy Bruno bíráit az igazság szolgálatának és a közjó előmozdításának szándéka vezérelte, és mindent megtettek a filozófus életének megmentése érdekében. Giordano Bruno a szólás és a gondolat szabadságának vértanújaként maradt meg az utókor emlékezetében, de a tudományos gondolkodásban is maradandó nyomot hagyott, hiszen a világegyetemről alkotott elképzeléseivel megalapozta a modern ember tudományos világképét. 

 
(Címlapfotó: wikimedia commons/Benjamin Dahlhoff)
Legfrissebb hírek

Hetedhét kereső:

Töltsd le a Hetedhét kereső mobil applikációt!

  • Egyszerű használat
  • Megmutatja, mi van a közelben
  • Utazáshoz nélkülözhetetlen: Magyar és külföldi úticélok 
Szerezd meg: Google Play