» Horvátország

» Horvátország »


Ezt a helyet még nem értékelték. Legyél Te az első:

A Krka folyó mentén számos középkori várrom található.


A Krka folyó mindig is fontos szerepet játszott az itt élő népek életében. Egykor ez a folyó jelentette a határvonalat a Liburna és a Delmata nevű illír törzsek között. A középkorban itt alakult ki az első horvát állam központja. Az újkorban pedig három birodalom is küzdött a területért: a Velencei Köztársaság, a Habsburg Monarchia és az Oszmán Birodalom.
 
A Krka folyó mentén számos középkori várrom található, amelyeket a 12. században épített Šubić és a Svačić nemzetségből származó Nelipić család. A Krka folyó volt a két birtok határa. A folyó jobb oldalán terült el a Šubić család birtoka. A család akkora hatalommal rendelkezett, hogy Velence közvetlenül folytatott tárgyalásokat.

A Šubić családhoz tartozott Bribir, Ostrovica, Čučevo (Trošenj), Rog, Uzdah-kula és Skradin vára is. Az utóbbi Pavao Šubić közbenjárása révén 1304-ban erődítményből (castrum) városi státusba lépett elő.

A Šubićok hatalma Pavao bán alatt volt a legnagyobb, amikor a család a teljes kontinentális Horvátországot, Dalmáciát és Boszniát ellenőrizte.

Bribir

Skradintól 14 kilométerre északnyugatra találhatók. A régészeti leletek azt bizonyítják, hogy a késő bronzkortól az ókoron és a középkoron át az újkorig folyamatosan éltek itt emberek. A Sveti Ivan-templom a Šubićok uralma alatt épült, csakúgy, mint a Sveta Marija-templom, ahol Šubić bán és családja sírja található. Bribir vára a középkorban stratégiai jelentőségű volt, mert – az ostrovicai erőd mellett – innét lehetett ellenőrizni a Knint és Zadart összekötő utat. A több régészeti és a történelmi réteg miatt a terület nulla kategóriás védelemmel rendelkezik. 

Ostrovica

Először a 12. században említik. Két teljes évszázadon át a Šubić család uralma alatt áll, majd 1347-ben a horvát-magyar király fennhatósága alá kerül. A 16. században elfoglalták a törökök.

Uzdah – Kula

Ezt az erődöt a Skradin várát a környékbeli településekkel összekötő út ellenőrzése végett építette a Šubić család. Egészen 1512-ig a család tulajdonában volt, amíg el nem foglalták a törökök, akik börtönnek használták.

Rog

A Rogovo néven is ismert vár szintén a Rupe nevű falu területén helyezkedik el, a Roški-vízesés felett álló Kamičak nevű várral szemben. A vár maradványai ma már szinte kivehetetlenek, de Mate Pagan 16. századi térképén fel van tüntetve, mint a Visovactól fölfelé lévő, egymással szemben álló két erőd egyike.

Čučevo (Trošenj)

Régészetileg nincs feltárva. Építésének idejéről nem állnak rendelkezésre pontos adatok. Ma az egykori erődből a kör alakú bástya viszonylagos épségben megmaradt romjai, a magas várfalak egy része, és egyes lakóépületek nyomai láthatók. Az erődöt a Krka folyó kanyonjának a szélén emelték. A szemközti oldalon a Nelipić család által épített Nečven látható. A két várat egykor függőhíd kötötte össze, amelyet 1649-ben leromboltak. A területen különböző korokból (prehisztorikus kor, bronzkor, római kor) származó leleteket találtak.

Skradin (Scardona)

Elődje egy ókori Krka folyó menti erőd volt, amelyet a 7. században a horvátok felújítottak, és a Skradin névre keresztelték át. Bribirhez hasonlóan Skradin is a bribiri fejedelem (a Šubićok) tulajdona volt. A vár Pavao Šubić és családja kedvenc székhelye volt. Az 1322-es vereség hatására elveszti politikai és gazdasági erejét.

A Krka bal partján a 13. században egy másik nagy hatalmú család jelent meg, a Svačić nemzedékből származó Nelipićek, akik a miljevaci fennsíkon (a Šubić-birtokkal szemben) és a Čikola jobb partján építették fel váraikat. A Nelipić családhoz tartoztak a Krka bal partján sorakozó erődök (Nečven, Bogočin, Kamičak), valamint a Čikola jobb partján lévő Ključica és Gradina (Drniš).

Gradina (Drniš)

A középkorban, mészköves talajjal rendelkező, termékeny terület szélén építették. Az erőd lábánál aztán egy középkori falu épült ki, ami bizonyítja, hogy Drniš már a török hódítása (1522) előtt is már településként létezett.

A területen talált régészeti leletek a prehisztorikus korból, a késő vaskorból, az ókorból és a kora középkorból származnak. 

Ključica

Ključ vára a Čikola folyó feletti meredek, egyenetlen sziklaszirtre épült. Ez a vár különösen szilárd és erős volt. A terület stratégiai szempontból igen jelentős volt, mert innét az egész vidékre rá lehetett látni. Régészeti feltárásokat még nem végeztek, de azt tudjuk, hogy a Nelipićek a 14. század első felében építették a várat. A 16. század elején a várat elfoglalták a törökök. 1648-ban a törököket kiűzték, azóta a várat nem használják. Az itt felsoroltak közül ez a vár a legszebb, és ez van a legjobb állapotban is.

Kamičak (Ramica)

A Krka folyó partján, Miljevac (Brištane) területén fekszik. Csak a déli oldala felől közelíthető meg, és magából az épületből igen kevés maradt. Ez a vár arról nevezetes, hogy itt született Petar Svačić, az utolsó horvát király.

Bogočin (Tündérvár)

Ez a vár egy szakadék fölé magasodó sziklán áll (Bogatići-prominski). A vár stratégiai funkciója az Isztambuli-szoros és a hozzá tartozó átjáró ellenőrzése volt, amely a nép ajkán a Tündérhíd nevet kapta. A várhoz csak északkelet felől vezetett út, az épületbe pedig függőhídon lehetett bejutni. Az erődről nagyon kevés történelmi adat áll rendelkezésre. Az épület Pagan térképén (16. század) is fel van tüntetve. A közelben egy régi temető is található. Az erőd felé vezető út elején egy kőhalom található, rajta egy nagy kereszttel. A terület régészetileg nincs feltárva.

Nečven

Oklaj településtől 5 kilométerre található. A vár igencsak viharos történelemre tekinthet vissza. A Nelipićek építették, néhányszor gazdát cserélt, majd 1522-ben elfoglalták a törökök. A vár egészen 1688-ig török kézen maradt. A törökök üresen, romosan hagyják ott Nečvent.

Stjepan Sorić uszkokvezér 1647-ben lerombolta a függőhidat, amely összekötötte Nečvent a túlsó parttal, ahol a Šubićok Trošenj nevű vára magasodott.Cím:Krka
GPS: 43° 51′ 59.76612″, 15° 58′ 20.94168″

Még nem érkezett hozzászólás!

Hetedhét kereső:

Töltsd le a Hetedhét kereső mobil applikációt!

  • Egyszerű használat
  • Megmutatja, mi van a közelben
  • Utazáshoz nélkülözhetetlen: Magyar és külföldi úticélok 
Szerezd meg: Google Play

Régióválasztó

arrow_upward